Inteligentne magazyny: przyszłość zautomatyzowanych placówek logistycznych

Firmy, które myślą poważnie o przyszłości, muszą rozważyć kwestię inteligentnych magazynów. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi, który wchodzi w interakcję z innymi elementami magazynu logistycznego, całkowita optymalizacja łańcucha dostaw może zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa. Aby pomóc Ci zrozumieć założenia tych innowacyjnych rozwiązań, przygotowaliśmy szczegółowy artykuł na temat automatyzacji magazynów logistycznych oraz jej przyszłości w branży.

Czym jest inteligentny magazyn?

Liczba inteligentnych magazynów stale rośnie, co jest bezpośrednią odpowiedzią na rozwój sektora logistycznego oraz na rosnące potrzeby osób z nim związanych. Automatyzacja oferuje wiele korzyści profesjonalistom z tej branży. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które pomagają firmom wcielić w życie tego typu innowacje, w tym także przy konkretnych potrzebach biznesowych.

Korzyści magazynu logistycznego z systemem automatycznym

Świat biznesu zmienia się z dnia na dzień, wymagając nieprzerwanego zwiększania produktywności, zwłaszcza w kwestii kompletacji zamówień i wysyłki produktów. Automatyzacja magazynów logistycznych pozwala firmom dotrzymać szybkiego tempa oraz zaspokoić oczekiwania klientów.

W kontekście zautomatyzowanego magazynu, pierwotna organizacja firmy stanowi fundament, który łączy się z zaawansowaną technologią pod kątem optymalizacji, zarówno krótko- jak i długoterminowej. Dzięki spersonalizowanej i skalowalnej organizacji, magazyn logistyczny ze zautomatyzowanym systemem zarządzania dąży do zapewnienia lepszej optymalizacji i większej wydajności.

Dostosowuje się w czasie rzeczywistym do zmiennych czynników, takich jak zarządzanie zasobami czy radzenie sobie z nieoczekiwanymi problemami związanymi z odbiorem, wysyłką i śledzeniem produktów. Dzięki skoordynowaniu poszczególnych czynników z automatycznym systemem zarządzania, magazyn logistyczny zapewnia stałe, elastyczne i wydajne możliwości organizacyjne w zakresie produktywności.

Od przyjmowania towarów przez kompletowanie zamówień aż po przechowywanie produktów – każdy automatyczny system jest zintegrowany z łańcuchem dostaw. Zautomatyzowany magazyn, koordynuje łańcuch dostaw w celu zapewnienia lepszej optymalizacji całego łańcucha produkcyjnego. Automatyzacja magazynu logistycznego pozwala również wyeliminować powtarzalne zadania, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na operacjach niosących wartość w odniesieniu do produktywności.

Główne rozwiązania wykorzystywane w magazynach logistycznych z systemem automatycznym

Magazyny logistyczne wykorzystują automatyzację (głównie w procesach operacyjnych) poprzez połączenie wyposażenia zarządzającego i robotów z zaawansowanymi technologiami. Magazyny logistyczne z systemem automatycznym wykorzystują trzy główne technologie:

 • WMS, czyli systemy/programy do zarządzania magazynami
 • RFID, czyli systemy identyfikacji radiowej
 • przełomowe technologie

Spośród wszystkich zaawansowanych technologii do kompletacji zamówień w obrębie łańcucha dostaw najczęściej spotykanymi rozwiązaniami automatycznymi są:

 • sztuczna inteligencja
 • big data
 • uczenie maszynowe
 • rozszerzona rzeczywistość
 • połączone czujniki

Zautomatyzowany system współgrający z ekosystemem firmy

Systemy WMS wdraża się, uwzględniając istniejącą już organizację, co pozwala zaoferować trwałe rozwiązania oraz odpowiednią i dostosowywalną implementację. Zoptymalizowany magazyn – dzięki zautomatyzowanemu i sprzężonemu systemowi – staje się wówczas elementem wbudowanym w ekosystem firmy, a zwłaszcza w jej łańcuch dostaw. Oprócz efektywnego nadzoru magazynowego i wydajnego planowania operacji, zapewnia również większą przejrzystość po stronie konsumenta.

Do tego wszystkiego dochodzi również optymalizacja reakcji na czynniki zewnętrzne, jak nieprzewidziane problemy związane z przechowywaniem i dostawą. W ten sposób magazyn logistyczny z systemem automatycznym wzmacnia produktywność, oferując szybkie i wydajne rozwiązania.

Nie tylko dostosowuje się do firmowego łańcucha dostaw, ale współgra również ze wszystkimi systemami zewnętrznymi, jak np. nadzór w czasie rzeczywistym nad zapasami w dowolnym punkcie sprzedaży. Automatyzacja magazynu umożliwia w związku z tym kompleksowy przegląd wszystkich elementów połączonych z przepływem logistycznym, co pozwala przewidywać potencjalne problemy i rozwiązywać je od razu z jak najlepszym skutkiem. Ten fundamentalny element zapewnia firmie wysoki poziom dostosowania, w znacznym stopniu poprawiając prowadzenie operacji i zwiększając produktywność.

Jak przejść na inteligentny system magazynowy?

Istnieje kilka opcji optymalizacji dostępnych dla profesjonalistów, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować automatyzację swojego magazynu. Mogą oni wybrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do ich potrzeb i ograniczeń.

Praktyczne rozwiązania dla wydajnej automatyzacji

W magazynach logistycznych z systemem automatycznym wózki widłowe zastępuje się układnicami regałowymi bądź dronami. Oznacza to, że czynności manualne nie są już wykonywane przez pracowników, ale przez zoptymalizowany system bazujący na robotyce. Na rynku dostępne są trzy rozwiązania, które można wykorzystać do uproszczenia wszystkich operacji przeprowadzanych w magazynie logistycznym.

 • Kompletacja zamówień: ramiona robotyczne, wysokowydajne stanowiska obsługi oraz funkcje kompletacji głosowej to automatyczne rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować proces przygotowywania zamówień.
 • Automatyzacja magazynu: układnice regałowe, wózki samojezdne czy przenośniki paletowe upraszczają przechowywanie i transportowanie towarów w procesach składowania.
 • Optymalizacja transportu: drony, roboty autonomiczne i koboty pozwalają skrócić czas transportu produktów w poszczególnych strefach magazynu.

Oprogramowanie dla wydajnego magazynu logistycznego

Oprogramowanie logistyczne instaluje się w systemie ERP firmy, aby monitorować wszystkie rezerwy magazynowe i zapewnić możliwość stałego śledzenia każdego produktu. W optymalizacji magazynu logistycznego w zakresie całego łańcucha dostaw mogą pomóc trzy rozwiązana do automatyzacji:

 • WMS, czyli pakiet oprogramowania do zarządzania magazynem, który synchronizuje i kontroluje wszystkie operacje – od wprowadzenia zamówienia i nadzoru procesu przechowywania aż po kompletację i wydanie produktów;
 • WCS, czyli system kontroli magazynu, który pozwala zarządzać w czasie rzeczywistym procesami związanymi z wyposażeniem do obsługi magazynu;
 • MES, czyli system zarządzania produkcją, który uzupełnia łańcuch dostaw, zapewniając kompleksowe usprawnienie organizacji – od procedur przypisywania zadań aż po kontrolę jakości.

Zaawansowane technologie dla inteligentnego magazynu

Istnieje kilka rozwiązań, które mogą usprawnić inteligentny magazyn. Poniżej przedstawiamy trzy z nich:

 • etykiety RFID,
 • technologie big data,
 • sztuczna inteligencja rzeczy (AloT).

Systemy identyfikacji radiowej (RFID) pozwalają zarządzać lokacjami zapasów bez korzystania z indywidualnych etykiet. W takiej formie etykiety RFID są przyszłością dla tradycyjnych kodów kreskowych. Wykorzystują one fale radiowe, wskazując umiejscowienie poszczególnych towarów. Choć nie są obowiązkowym wyposażeniem inteligentnego magazynu, pozwalają zaoszczędzić cenny czas, ponieważ eliminują potrzebę odczytywania indywidualnych etykiet.

Technologie big data usprawniają łańcuch dostaw poprzez gromadzenie danych i analizowanie wszystkich operacji. Łącząc te dwa elementy, big data pozwala zidentyfikować i zbadać każdą operację przeprowadzaną w obrębie magazynu, a następnie dostarcza sugestii dotyczących poprawy. Dane big data są więc przyszłością optymalizacji łańcucha dostaw, ponieważ zapewniają stale rosnącą wydajność i adaptują się do zmian w świecie biznesu.

Sztuczna inteligencja rzeczy (AloT) łączy w sobie dwie technologie: internet rzeczy (IoT) oraz sztuczną inteligencję. Upraszcza ona sposób interakcji pomiędzy obiektami, a także minimalizuje – a nawet eliminuje – potrzebę ingerencji ze strony człowieka. Sztuczna inteligencja rzeczy gromadzi dane i analizuje wszystkie operacje, umożliwiając w ten sposób powstawanie autonomicznych magazynów (zwanych też magazynami pracującymi w ciemności). Te ciemne magazyny optymalizują zasoby i zwiększają produktywność poprzez wyeliminowanie zbędnych zadań. Zyskują one powoli status standardu w kontekście magazynów przyszłości.

Dlaczego warto postawić na WMS?

System zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowym elementem automatyzacji magazynów logistycznych. Umożliwia on profesjonalistom efektywny nadzór i zarządzanie procesami operacyjnymi, zapewniając w ten sposób stałą poprawę wydajności przedsiębiorstwa.

WMS w służbie magazynów przyszłości

Dzięki najnowocześniejszym technologiom system WMS i świat fizyczny nieprzerwanie wchodzą ze sobą w interakcję, zwiększając tym samym produktywność firmy. Ten ciągły dialog umożliwia systemowi WMS kontrolowanie maszyn, a maszynom pozwala przekazywać do WMS informacje, które można ponownie wykorzystać do optymalizacji poszczególnych operacji.

Korzyści płynące ze zautomatyzowanego systemu połączonego z WMS

Wzajemne połącznie WMS ze światem fizycznym przekłada się na większą produktywność oraz lepszą jakość usług.

Ta nieprzerwana komunikacja upraszcza cały łańcuch dostaw poprzez skrócenie czasu reakcji, poprawienie procesu kompletacji każdego zamówienia oraz inteligentniejsze przydzielanie zadań. W magazynie logistycznym wszystkie operacje są przypisywane w odpowiednim momencie, co umożliwia zredukowanie czasu przemieszczania towarów oraz samych działań.

Ten zautomatyzowany system i poszczególne rozwiązania zapewniają precyzyjną kontrolę oraz zdolność śledzenia w całym łańcuchu dostaw, od kompletacji zamówienia po załadunek towarów, w tym m.in. przygotowywanie i wysyłanie przesyłek.

WMS: robocze rozwiązanie dla magazynu przyszłości

Rozwiązanie WMS jest przyszłością systemów zarządzania magazynem oraz „mózgiem” magazynów jutra. Koordynuje wszystkie operacje w magazynie: od kompletacji zamówienia aż po jego wysyłkę. A przede wszystkim pozwala zarządzać trzema trendami wyznaczanymi przez magazyny przyszłości:

 • autonomicznymi magazynami pracującymi w ciemności,
 • kompletacją falową,
 • cross-dockingiem, czyli przeładunkiem kompletacyjnym.

Oprócz zapewnienia większej kontroli, uproszczenia transportu i zwiększenia wydajności, system WMS jest również bardzo wszechstronny. Jest zrównoważony i skalowalny, dlatego zyskuje sobie miano rozwiązania przyszłości. Dzięki możliwościom adaptacyjnym jest w stanie asymilować się z nowymi technologiami i rynkowymi trendami.