.

Oświetlenie awaryjne i światła ostrzegawcze – co mówią przepisy BHP?

Oświetlenie awaryjne w firmie to nie tylko zabezpieczenie potrzebne do tego, by w sytuacji zagrożenia bez trudu odnaleźć drogi ewakuacyjne, ale także lampy w pomieszczeniach, które będą działały również wtedy, gdy zabraknie zasilania z zewnątrz. Bardzo ważne są piktogramy bezpieczeństwa, które powinny być podświetlone niezależnie od przerw w dostawie prądu. Dowiedz się, jakie są rodzaje oświetlenia […]

Oświetlenie awaryjne w firmie to nie tylko zabezpieczenie potrzebne do tego, by w sytuacji zagrożenia bez trudu odnaleźć drogi ewakuacyjne, ale także lampy w pomieszczeniach, które będą działały również wtedy, gdy zabraknie zasilania z zewnątrz. Bardzo ważne są piktogramy bezpieczeństwa, które powinny być podświetlone niezależnie od przerw w dostawie prądu. Dowiedz się, jakie są rodzaje oświetlenia awaryjnego i gdzie lampy awaryjne powinny znaleźć się w zakładzie pracy.

Oświetlenie awaryjne w firmie – dlaczego jest konieczne?

Oświetlenie awaryjne to niezbędny element wyposażenia każdego zakładu pracy. Montaż oświetlenia awaryjnego jest konieczny we wszystkich pomieszczeniach, w których przerwanie wykonywanych czynności może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz mogłoby spowodować ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji lub inne zagrożenie dla środowiska (awaryjne oświetlenie stref wysokiego ryzyka). Lampy awaryjne należy podłączyć do alternatywnego źródła zasilania energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz, ponieważ muszą one działać, jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu.

Podobne wymagania obowiązują, jeśli chodzi o oświetlenie ewakuacyjne. W każdym budynku użyteczności publicznej i w każdym zakładzie pracy drogi ewakuacyjne muszą być nie tylko czytelnie oznakowane, ale także posiadać oświetlenie awaryjne i podświetlane piktogramy bezpieczeństwa (znaki bezpieczeństwa). W sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru, umożliwia to sprawne odnalezienie wyjścia ewakuacyjnego i poruszanie się po wyznaczonej drodze ewakuacyjnej. Kolejnym ważnym elementem jest awaryjne oświetlenie strefy otwartej – w razie niebezpieczeństwa zapobiega wybuchowi paniki. Lampy awaryjne montuje się również w pomieszczeniach, w których konieczne jest kontynuowanie pracy nawet w czasie przerwy w dostawie prądu.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Wyróżnia się cztery rodzaje świetlenia awaryjnego:

  • oświetlenie ewakuacyjne,
  • oświetlenie stref otwartych,
  • oświetlenie stref wysokiego ryzyka,
  • oświetlenie awaryjne zapasowe.

Zgodnie w przepisami BHP i prawa budowlanego światła awaryjne muszą być zamontowane wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Muszą też spełniać określone w przepisach normy.

Przepisy BHP dotyczące oświetlenia awaryjnego

Przepisy stanowią, że oświetlenie awaryjne w firmie lub obiekcie użyteczności publicznej musi spełniać normę PN-EN 1838:2013-11. Obejmuje ona oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie stref wysokiego ryzyka, oświetlenie strefy otwartej oraz zapasowe oświetlenie awaryjne. Źródło zasilania oświetlenia awaryjnego musi być niezależne od dostaw energii elektrycznej.

Przepisy odnośnie rodzajów i zasad stosowania oświetlenia awaryjnego zamieszczone są w Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. Stanowią one, że znaki bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne muszą być oświetlone przez przynajmniej dwie godziny od przerwy w dostawie prądu. Oświetlenie awaryjne w firmie lub fabryce (strefy wysokiego ryzyka i oświetlenie stref otwartych, oświetlenie zapasowe) musi działać przez przynajmniej godzinę. Lampy awaryjne powinny znaleźć się w pomieszczeniach takich jak sale kinowe i teatralne, w salach konferencyjnych i halach sportowych, w magazynach o powierzchni ponad 2000 m2 oraz w garażach większych niż 1000 m2. Lampy awaryjne należy umieścić też na klatkach schodowych, w szczególności tam, gdzie przebiegają drogi ewakuacyjne. Awaryjnie podświetlone powinny być również punkty pierwszej pomocy i schody, w tym schody ruchome.

Drogi ewakuacyjne o szerokości do 2 m muszą być oświetlone lampami emitującymi światło o natężeniu nie mniejszym niż 1 lx i 0,5 lx w centralnym punkcie drogi. Oświetlenie awaryjne strefy otwartej powinno osiągać 50 procent wartości natężenia oświetlenia w ciągu 5 s i 100 procent wymaganej wartości natężenia oświetlenia w czasie 60 s. Strefa wysokiego ryzyka musi być oświetlona światłem o natężeniu przynajmniej 15 lx.

Przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego zamieszczone są również w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zmianami) w dziale III – Pomieszczenia pracy, rozdział 2 – Oświetlenie, § 28.

Oświetlenie awaryjne w firmie – na co zwrócić uwagę?

wpożarowymi i jednocześnie z wyłączeniem zewnętrznego źródła zasilania uruchamiające zasilanie i oświetlenie awaryjne.
W Manutan dbamy o to, abyś mógł zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie. Oferujemy tabliczki służące do oznakowania drogi ewakuacyjnej, światła ostrzegawcze oraz następujące elementy oświetlenia awaryjnego:
• oświetlenie awaryjne Emos Cessi 3 h MT, 3 W; Oświetlenie awaryjne LED z plastikową białą osłoną, widoczne z odległości do 30 m, kod SKU: 826512,
• oświetlenie awaryjne Emos Orsu 3 h MT, 3 W, kod SKU: 826513.