.

Jak połączyć wydajność kosztów i jakość produktów dzięki wsparciu marki Manutan?

Markę własną Manutan stworzyliśmy w 2016 roku dzięki wiedzy specjalistycznej w zakresie sprzętu biznesowego, którą zdobywaliśmy przez niemal 50 lat. Marka ta jest teraz obecna we wszystkich kategoriach produktów Manutan używanych zarówno w magazynach, jak i w biurach. Zbudowano ją na silnych fundamentach zaangażowania na rzecz tworzenia solidnej alternatywy dla produktów w segmencie premium. Marka Manutan […]

Man working in a warehouse via digital tablet

Markę własną Manutan stworzyliśmy w 2016 roku dzięki wiedzy specjalistycznej w zakresie sprzętu biznesowego, którą zdobywaliśmy przez niemal 50 lat. Marka ta jest teraz obecna we wszystkich kategoriach produktów Manutan używanych zarówno w magazynach, jak i w biurach. Zbudowano ją na silnych fundamentach zaangażowania na rzecz tworzenia solidnej alternatywy dla produktów w segmencie premium. Marka Manutan stawia na zrównoważony rozwój firm: pomaga im w zaspokojeniu codziennych potrzeb, ponieważ oferuje dobrej jakości produkty i zapewnia wydajność kosztów. Wydajność kosztów zależy od wielu czynników, np. zakupu produktów po uczciwej cenie, wyboru bezpiecznych i zrównoważonych produktów, dbania o dobre samopoczucie i zdrowie pracowników oraz realizacji polityki CSR. Poznaj szczegóły zapewniania sobie wydajności kosztów dzięki marce Manutan.

Dlaczego firmy powinny dążyć do zapewniania sobie wydajności kosztów?

Ponieważ zapewnia im to silniejszą pozycję finansową. Są one w stanie szybciej się rozwijać i lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Ograniczanie wydatków stanowi również szansę na poprawę wykorzystania zasobów. Firmy mogą na przykład dokonywać inwestycji mających obniżyć oddziaływanie na środowisko lub poprawić samopoczucie pracowników.

Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia wydajności kosztów jest utrzymanie – a nawet zwiększenie – wydajności. Wystarczającą wydajność można uzyskać poprzez optymalizację procesów po analizie oraz skoncentrowanie się na dobrym samopoczuciu pracowników w pracy i korzystanie ze zrównoważonego sprzętu.

Wydajność kosztów można również osiągnąć dzięki doborowi niezawodnych partnerów realizujących politykę CSR. Opracowaliśmy trzy marki własne lepiej odpowiadające potrzebom naszych klientów. Dotyczy to również naszej flagowej marki Manutan.

Wybór najkorzystniejszych cen rynkowych

Na początek firma może zaoszczędzić pieniądze dzięki sprawdzaniu kosztu kupowanych urządzeń i materiałów. Naturalnie koszty te powinny być możliwie najniższe, chociaż nie może to odbywać się kosztem jakości produktów. Klienci zwykle wolą marki premium, ale ich potrzeby idealnie spełnią również dobrej jakości produkty marek własnych. Koszty można obniżać również dzięki zakupom zbiorczym lub podpisaniu umowy z dostawcą, z którym ma się dobre relacje.

W Manutan zapewniamy uczciwe ceny naszych produktów, które odzwierciedlają bieżące ceny rynkowe. Zasada ta dotyczy wszystkich artykułów sprzedawanych przez nas na stronie internetowej, zwłaszcza marki własnej Manutan. Produkty marki Manutan są co najmniej 15% tańsze niż produkty konkurencyjne, a mają taką samą jakość. Staramy się utrzymywać te ceny na niskim poziomie nawet przy inflacji, która powoduje wzrost kosztu surowców. Dzięki temu klienci nie muszą rezygnować z jakości, żeby móc zaoszczędzić.

Optymalna jakość poprawiająca procesy

Wydajność kosztów jest blisko związana z poprawą jakości. Produkty Manutan mają 10-letnią gwarancję, a materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją przez trzy lata. Ta wyjątkowa długość gwarancji to dowód naszego zaangażowania na rzecz oferowania produktów wyłącznie optymalnej jakości. Bezkompromisowy proces dbałości o jakość Manutan realizowany jest na każdym etapie życia produktów. Produkty z oferty Manutan są starannie dobierane i regularnie testowane pod kątem trwałości.

Firma, która korzysta z niezawodnego sprzętu najlepszej jakości, jest w stanie udoskonalać swoje procesy i realizować swoje cele. Wachlarz produktów Manutan stworzono tak, by zaspokajać potrzeby firmy dzięki dostarczaniu im produktów codziennego użytku. Oznacza to, że mogą z nich korzystać wszystkie działy firmy: od biur po magazyny logistyczne. Warto też dodać, że co roku na naszą stronę internetową wprowadzamy aż 500 nowych produktów Manutan.

Koncentracja na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa dzięki niezawodnym urządzeniom

Troska o zdrowie i samopoczucie pracowników pomaga zwiększyć wydajność i motywację zespołów. Pomaga również oszczędzać środki finansowe, ponieważ obniża liczbę nieobecności i wskaźnik rotacji personelu, które przecież narażają pracodawcę na straty. Dobrze zaprojektowany, bezpieczny sprzęt pomaga ograniczać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Niezawodne produkty dobrej jakości to również dowód na to, że firma dba o samopoczucie swoich pracowników.

Marka Manutan oferuje ergonomiczne meble do biur i magazynów. Tego typu meble projektuje się tak, żeby obniżać napięcie, zapewniać dobre podparcie i umożliwiać pracę przy zachowaniu właściwej pozycji ciała. Sprzęt ergonomiczny chroni przed problemami zdrowotnymi, np. schorzeniami narządów ruchu. Pomocne tu okazują się również inne kategorie produktów, np. sprzęt chroniący przed niską temperaturą na zewnątrz (odzież, buty, dodatkowe systemy ogrzewania).

Odpowiedzialne produkty spełniające wymogi środowiskowe

Zakup wszystkich produktów – również urządzeń i materiałów do miejsc pracy – wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Zarządzanie projektami, które ma na uwadze politykę ochrony środowiska, uwzględnia ekologiczność wykorzystywanych narzędzi, ich zrównoważoność oraz wysiłki poczynione przez dostawców. Firmy, które wdrożą politykę zrównoważonego zaopatrzenia, zyskują przewagę konkurencyjną, ponieważ organizacje coraz częściej nawiązują współpracę z partnerami, którym przyświecają podobne wartości. Oznacza to, że przemyślana polityka CSR obniża oddziaływanie firmy na środowisko, a jednocześnie pomaga jej w dotarciu na nowe rynki.

Obecnie 10% produktów w asortymencie Manutan to produkty ekologiczne. Takie podejście do zrównoważonego rozwoju opiera się na wielu czynnikach:

  • Wykorzystanie materiałów z recyklingu lub nadających się do recyklingu;
  • Certyfikacja FSC, która gwarantuje pochodzenie drewna z lasów zarządzanych odpowiedzialnie;
  • Możliwie najkrótszy czas transportu, ponieważ większość produktów pochodzi z Europy;
  • Opakowanie przyjazne środowisku.

Dzięki swojej zrównoważoności produkty z asortymentu Manutan nie tylko zapewniają wydajność kosztową, ale także ograniczają marnowanie zasobów.

Zapoznaj się z naszą białą księgą opisującą cele i wartości marki Manutan.