Dajemy prezenty


Zasady promocji „Rozdajemy prezenty”

Promocja „Rozdajemy prezenty“ obowiązuje wyłącznie w okresie od 1.11.2019 do 2.1.2020.

  • Prawo do upominku w promocji obowiązuje jedynie w przypadku, gdy w okresie trwania promocji zostanie wysłane należyte zamówienie o odpowiedniej wartości, z podaniem kodu kuponu danego upominku. Aby powstało prawo do upominku, jedno zamówienie musi mieć wartość co najmniej (w PLN bez VAT) odpowiadającą zgodnie z warunkami promocji konkretnemu upominkowi. Wartości poszczególnych zamówień nie sumują się, dla powstania prawa do upominku decyduje zawsze tylko wartość jednego zamówienia.
  • Jeśli Klient odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, w ramach której przekazano mu podarunek, to jest on zobowiązany do tego, by wraz z towarem zwrócić również otrzymany upominek. Umowa darowizny pomiędzy firmą MANUTAN POLSKA Sp. z o.o. i Klientem jest zawierana pod warunkiem, że jeśli Klient odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, to umowa darowizny przestaje obowiązywać. Jeśli Klient nie zwrócić upominków, wartość niezwróconych upominków zostanie uznana za bezpodstawne wzbogacenie Klienta. Jeśli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, firma MANUTAN POLSKA Sp. z o.o. ma prawo do otrzymania odszkodowania pieniężnego w standardowej wysokości ceny. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej darowizny, umowa kupna-sprzedaży nie wygasa i umowy są oceniane z tego punktu widzenia odrębnie.
  • Upominki nie muszą być dostarczane wraz z towarem, ale będą na bieżąco dostarczane przez współpracującą agencję, najpóźniej do 31.01.2020 r.
  • Bon na upominek o wartości 250 PLN (bez VAT) można wykorzystać dla następnych zamówień (nie zaś w odniesieniu do zamówienia, z którego powstaje prawo do upominku) i ma ograniczoną ważność do 31.03. 2020 r.
  • Firma MANUTAN POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmodyfikować lub odwołać promocję.
  • Kuponu nie można łączyć z innymi kuponami, wyprzedażą, zniżką promocyjną ani wymianami produktów.
  • Kuponu nie można wykorzystać dla potwierdzonych już zamówień.
  • Ewentualne reklamacje dotyczące upominków należy zgłaszać bezpośrednio u współpracującej agencji, firmy Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, Republika Czeska, www.zmgroup.cz.