Profilaktyka i higiena

Maski, rękawiczki, środki dezynfekcji osobistej

Znaki

Przegrody, barierki, taśmy

Pojemniki, kanistry, szafy na substancje